Ελληνικά :VLAXOU ELEFTHERIA – PAPAPASCHALI SOFIA OE
PLOT 80, TSAKONI, KASTORIA
19,80

A) NRG-ORION STUDY

B) NRG-ORION EQUIPMENT PROCUREMENT

SOLON BLUE 230/07 P/V panels (220Wp) x 90 pc.

PESOS support system for 2 variable axes (3 trackers SF50)

SMA inverters, SMC 7000TL x2, SMC 8000TL x 1

SMA, WEBBOX recording - communication system

C) NRG-ORION INSTALLATION

D) NRG-ORION MONITORING - MAINTENANCE


Strategic Partners