Ελληνικά :“ENERBAK”
PLOT 164 GEORGANADES, TRIKALA
19,80

A) NRG-ORION STUDY

B) NRG-ORION EQUIPMENT PROCUREMENT

SOLON BLUE 230/07 P/V panels (220Wp) x 90 pc.

EXALCO support system

SMA inverters, SMC 7000TL x 3

SMA, WEBBOX recording - communication system

C) NRG-ORION INSTALLATION

D) NRG-ORION MONITORING - MAINTENANCE


Strategic Partners