Ελληνικά :DIMITRIOS PATSEAS & SIA OE
PLOTS 533&481 KALOCHORI, KASTORIA
2 Χ 19,95

Α) NRG-ORION STUDY

B) NRG-ORION EQUIPMENT PROCUREMENT

SOLON BLΑCK P/V panels 220/16 (210 )Wp x 190
SCHLETTER FS2V support system
SMA inverters, 4x STP 12000TL
SMA, WEBBOX with BLUETOOTH recording-communication system

C) NRG-ORION INSTALLATION

D) NRG-ORION MONITORING - MAINTENANCE
Strategic Partners