Ελληνικά :SIASIOS T. – ΝΤRENTSIOS P. Ε.Ε.
CHORTERO PLOT 951, SIDIROKASTRO, SERRES
99,52

A) NRG-ORION STUDY

B) NRG-ORION EQUIPMENT PROCUREMENT

SOLON BLUE P/V panels 230/07 (230)Wp x 400 pc. + (235)Wp x 32pc..

SCHLETTER support system

SMA inverters, SMC 11000TL x9

SMA, WEBBOX GSM Recording-communication system

C) NRG-ORION INSTALLATION

D) NRG-ORION MONITORING - MAINTENANCE


Strategic Partners